رهبر معظم انقلاب فرمودند به کارتان

رهبر معظم انقلاب فرمودند به کارتان


182
رهبر معظم انقلاب فرمودند شما به کارتان ادامه دهید ...sahebkhabar.ir/news/21346233تمامی حقوق برای «صاحب‌خبر» محفوظ است. اخبار به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شوند و مسئولیت ...


152
Btitr - رهبرانقلاب فرمودند؛ به کارتان ادامه دهیدwww.btitr.com/5E5E5857595757/...رهبرانقلاب فرمودند؛ به کارتان ... رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «الان به هیچ وجه مصحلت نیست ...


101
رهبرانقلاب فرمودند؛ به کارتان ادامه دهید - روجانیوزnews.rooja.org/fa/content/4330257.htmlرئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «الان به‌هیچ وجه مصحلت نیست ...


105
نسخه چاپی - رهبر معظم انقلاب فرمودند شما به کارتان ادامه ...iusnews.ir/fa/print/245318رهبر معظم انقلاب فرمودند شما به کارتان ادامه دهید/ استثنایی‌ترین فرصت برای ما، محرم و ...


194
علت درخواستم از رهبر انقلاب مسئله بودجه نبود/ ایشان ...rooydad24.com/14727121/...علت درخواستم از رهبر انقلاب مسئله بودجه نبود/ ایشان فرمودند شما به کارتان ادامه دهید


123
رهبرانقلاب فرمودند؛ به کارتان ادامه دهیدwww.yjc.ir/fa/news/6241398/رهبرانقلاب-فرمودند-به...رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «الان به‌هیچ وجه مصحلت نیست ...


177
رهبرانقلاب فرمودند؛ به کارتان ادامه دهیدfungah.ir/news/823121رهبرانقلاب فرمودند؛ به کارتان ادامه ... رهبر معظم انقلاب پس از بررسی دفتر ایشان فرمودند: ...


173
رهبرانقلاب فرمودند «الان مصحلت نیست شما تغییر کنید؛ به ...sahebkhabar.ir/news/21345545... رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «الان به ... رهبر معظم انقلاب فرمودند شما به کارتان ادامه ...


137
استعفا نداده بودم/ رهبر انقلاب فرمودند به کارم ادامه دهم ...vista.ir/news/...رهبر-انقلاب-فرمودند-به-کارم...رئیس ‌نهاد نمایندگی مقام معظم ... فرمودند فعلا به کارتان ... را به رهبر انقلاب ...