رییس جمهور: فضای جامعه امن باشد

رییس جمهور: فضای جامعه امن باشد


178
رییس جمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی - مگیتوmagito.ir › اخبار › سیاسیمطالب مشابه. فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی/ مطالبات مردم در زمان انتخابات در استان ...


147
رییس جمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی - تجارت امروزhttps://tnews.ir/news/ed4494310450.htmlرییس جمهور تصریح کرد: مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم است یعنی ۲۴ میلیون رأی به عنوان ...


152
رییس جمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتیkhabarland.com/news/575183/...4.6/5 ·


123
رییسجمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتیhttps://tejaratemrouz.ir/fa/news/24078/...رییس جمهور تصریح کرد: مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم است یعنی ۲۴ میلیون رأی به عنوان ...


194
رییسجمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی - پورتال ...www.elim.ir/view/2373479/...رییسجمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی - رییسجمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه ...


198
رییس جمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتیwww.khabaronline.ir/detail/706909/Politics/governmentرییسجمهور، بر ضرورت اتخاذ و پیمودن مشی اعتدال و میانه‌روی توسط استانداران و همه مسئولین ...


134
رییس جمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی ...www.mazandmajles.ir/post/read/198881/...پایگاه خبری مجلس مازندران مازندمجلس, رییس جمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی


117
رییسجمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتیkianse.ir/%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87…رییسجمهور: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی،امن, جامعه،سیاست


188
روحانی: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی94.182.146.175/fa/news/598422/...18% ·